CRM per una petita constructora

En el cor de l’àrea metropolitana de Barcelona, l’Antonio dirigeix una petita constructora amb un compromís profund amb la qualitat i el servei personalitzat. Els seus clients són principalment arquitectes que el contracten per fer petites edificacions d’obra nova i administradors de finques que el recomanen als propietaris quan han de fer obres de rehabilitació i tasques de manteniment.

L’Antonio s’encarrega personalment de les tasques comercials i de la relació amb els arquitectes i administradors de finques, cerca i coordina els industrials externs, i organitzar i fa el seguiment de les obres. A més, té un petit equip que es responsabilitza de la feina administrativa, l’elaboració de pressupostos i la facturació, així com de les visites prèvies d’obra.

Evolució digital d’una constructora local gràcies a un CRM operatiu

Maduresa digital

Tant l’Antonio com el seu equip es movien l’àmbit digital amb un coneixement i destresa bàsics. Els fulls de càlcul eren la seva eina principal, que els servia per gestionar bases de preus, crear pressupostos i elaborar factures, i el correu electrònic i el telèfon eren el seu mitjà de comunicació amb clients i col·laboradors.

La necessitat

Molt sovint, l’Antonio es trobava que no podia fer compatibles els seus rols, especialment perquè haver d’estar a peu d’obra li impedia quedar-se al despatx revisant i validant pressupostos abans d’enviar-los als clients.

Aquest desfasament retardava les propostes i en dificultava el seguiment, un problema important especialment en projectes que requereixen l’aprovació de comunitats de veïns, en què el procés pot allargar-se durant mesos.

El que calia era trobar un sistema que permetés a l’Antonio gestionar els pressupostos sense passar pel despatx.

El repte

El sistema havia de ser àgil i s’havia de poder adaptar al telèfon mòbil. Amb aquestes dues premisses, vam establir els requisits clau que havia de complir:

 • Usabilitat mòbil excepcional.
 • Etiquetatge de contactes i organitzacions per a una gestió eficient.
 • Integració perfecta amb Gmail.
 • Espai d’emmagatzematge per a pressupostos i contractes signats.
 • Accés amb rols diferents per a diversos usuaris.
 • Possibilitat de seguir dues seqüències de treball diferenciades: proposta i obra.

La solució

La decisió va ser cercar un CRM operatiu que funcionés com a eix central des d’on controlar les bases de dades de clients i pressupostos i que tingués una interfície àgil per fer una gestió efectiva de les tasques i evitar retards.

Implementació gradual del CRM per una petita constructora

Amb el compromís d’assegurar que tot l’equip valorés la utilitat del nou sistema i l’adoptés de manera efectiva, vam iniciar la transició. La flexibilitat de la nostra metodologia àgil va permetre un procés individualitzat de formació, aprenentatge i adaptació que va servir per introduir-hi millores constants a partir dels suggeriments i contribucions personals de cada membre de l’equip.

 • El 100% dels pressupostos es presenten en un termini d’entre 2 i 4 setmanes.
 • Els clients tenen informació en temps real de l’estat dels pressupostos.
 • La càrrega mental associada a la gestió de propostes s’ha reduït de forma significativa.
 • Ha augmentat de forma substancial la satisfacció dels administradors de finques, que gairebé ja no han de reclamar l’enviament de pressupostos
 • S’han obtingut beneficis col·laterals inesperats. PPer exemple, una millor visió global a través d’informes que aporten dades sobre el volum de pressupostos presentats, el volum i la facturació de pressupostos acceptats, la relació dels millors clients o el tipus d’obres més rendibles.

Malgrat les dificultats inherents al canvi d’hàbits i la fase d’aprenentatge, la constructora de l’Antonio ha abraçat amb èxit la transformació digital: no només ha millorat els processos interns de l’empresa, sinó que ha potenciat la seva capacitat d’oferir serveis eficients i personalitzats als clients.

Les claus, com hem pogut comprovar, han estat una implementació gradual, una metodologia àgil i una atenció personalitzada a cadascun dels membres de l’equip. Els sistemes digitals més avançats no suposen només un canvi tècnic, sinó una oportunitat per transformar i millorar la manera com operem i oferim serveis també en el món de la construcció.

Si aquesta experiència t’ha inspirat, segueix el nostre blog. Continuarem compartint experiències inspiradores!

I si vols ser el protagonista d’una història de transformació com la que t’acabem d’explicar, i vols un CRM per la teva constructora, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.